[2017-12-16] Zaproszenie na wernisa?

Studia w akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie i w Warszawie. Dyplom na Wydziale Konserwacji Dzie? Sztuki ASP w Warszawie w 1979 roku.
Zajmuje si? malarstwem sztalugowym oraz ?ciennym,a tak?e konserwacj? obrazów. Na pewno malarstwo jest na pierwszym planie.
 Udzia? w wystawach zbiorowych w kraju i za granic?,udzia? w plenerach malarskich oraz w pracach konserwatorskich na terenie Polski,Niemiec i Francji. W?asne realizacje malarstwa ?ciennego w domach prywatnych w?a?cicieli,oraz w siedzibach firm.
 Pierwsza wielka realizacja ,to freski w/g F. Bouche`ra,które ozdabiaj? plafony w Hotelu Carlton w Cannes,w tamtejszym kasynie gry. Nast?pne zamówienia i co za tym idzie realizacje ,na Lazurowym Wybrze?u:w Eze, Theoule, Mouans-Sartoux.
 W roku 2000 otwarcie w?asnej  galerii o nazwie Galeria Fresco w Warszawie ,w Wilanowie. Wspó?praca z Gmin? Wilanów owocuje corocznymi happeningami i innymi spotkaniami z artystami,tak?e ludowymi. Promowanie sztuki ludowej pasuje do charakteru galerii,która dzia?a do 2008 roku.
Obecnie dzia?alno?? w pracowni oraz na wyjazdach i plenerach,wspó?praca z innymi galeriami i Domami Kultury,oraz klientami indywidualnymi,których jest najwi?cej.