[2018-02-10] Zaproszenie na teatrzyk

"Kolorowa w?drówka"
Zapraszamy najm?odszych widzów na wspóln? wypraw? w  ?wiat kolorów. Razem ze Stworkiem wyruszymy w podró? w poszukiwaniu Zielonej Krainy. W czasie w?drówki prze?yje on mnóstwo kolorowych przygód i pozna wielu przyjació? . Czy dojdzie do wymarzonej krainy?  Czy jego upór i wytrwa?o?? zostanie nagrodzone? Z jakimi barwnymi ?wiatami  b?dzie musia? si? zmierzy?? Bajka dla najm?odszych dzieci o kolorach.