[2018-04-21] Zaproszenie na wernisa?

Sekcja fotograficzna w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach dzia?a nieprzerwanie od 2009 roku. Zrzesza w sobie amatorów-mi?o?ników pi?knej pasji jak? jest fotografia. Zaczynali?my od jednej grupy dla doros?ych, dzisiaj mamy trzy grupy po oko?o 10 osób.
Zaj?cia prowadzone s? przez z?bkowskiego fotografa-instruktora  Pana Bogdana ?ladowskiego. Jak mawia Nasz instruktor „nie aparat robi zdj?cia , a praktyka czyni mistrza“. Doskonalimy warsztat w studio jak i w plenerze. Poznajemy tajniki fotografii cyfrowej i analogowej. Dzisiaj jest ju? spora grupa sta?ych uczestników zaj??.
Od zesz?ego roku postanowili?my  pokazywa? nasze prace wi?kszej rzeszy odbiorców i tak powoli tworzy si? w naszym harmonogramie zaj?ciowym cykliczny wernisa? fotograficzny wedle zasady „fotografie broni? si? same“ .

Serdecznie zapraszamy na wystaw? fotografii.

21 kwietnia 2018r, o godz 17.00
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach
ul.S?owackiego 21 /trybuna sportowa/
Wst?p wolny