[2009-12-12] Wernisa?

Maria Nied?wied? - Sucho?ska
Jestem absolwentk? Pa?stwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Sztuk Plastycznych w ?odzi. Dyplom na Wydziale Tkaniny uzyska?am w 1970 roku. Maluj? obrazy w technice olejnej oraz akwarele. Do 2000 roku zajmowa?am si? projektowaniem przemys?owym, nauczaniem w Liceum Sztuk Plastycznych. W latach 1975 2007 zorganizowa?am oko?o 30 wystaw indywidualnych, bra?am udzia? w ponad 50 wystawach zbiorowych z dziedziny malarstwa i rysunku. W 1973 i 1985 roku otrzyma?am stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Niektre wystawy:
1979 Indywidualna wystawa malarstwa Dom Sztuki Rzeszw
1985 Rysunek, malarstwo BWA Rzeszw
1988 Malarstwo, tkanina unikatowa BWA Tarnw
1989 Malarstwo, rysunek BWA Przemy?l
1989 Mi?dzynarodowa wystawa malarstwa Warszawskie ?azienki
1993/98 Indywidualna wystawa malarstwa Galeria Forma & Kolor Warszawa
1995 Indywidualna wystawa malarstwa Galeria Vega Warszawa
1995/97 Indywidualna wystawa malarstwa Galeria Gandit Londyn
1992/99 - Indywidualna wystawa malarstwa Galeria Otwarte Ko?o Wilanw
1999 - Indywidualna wystawa akwarel Galeria Forma & Kolor
2000 Wystawa malarstwa Wars 2000 Szczecin, Zamek Ksi???t Pomorskich
2005 - Indywidualna wystawa malarstwa Millenium Plaza Warszawa
2006 - Indywidualna wystawa malarstwa Wilno Teatr Ma?y
2007 - Indywidualna wystawa malarstwa Miejska Galeria Wsp?czesna W?oc?awek
2007 - Indywidualna wystawa malarstwa Biblioteka Publiczna Strzy?w
2007 - Indywidualna wystawa malarstwa Green Gallery Warszawa
1989 Biennale Ma?ych Form Malarskich Toru?
1993 Warszawska Jesie? Plastyki Galeria Forma & Kolor
1994 Warszawski Miesi?c Plastyki Galeria Forma & Kolor
1995 W?drowna Wystawa Malarstwa Duisburg, Kassel, Dusseldorf, Kolonia