[2018-12-01] Zaproszenie na spektakl

WIGILIA PO POLSKU

Spektakl „Wigilia po polsku” to mówi?c najkrócej polska Wigilia na opak. Akcja sztuki rozgrywa si? we wspó?czesnej rodzinie, która od lat nie obchodzi ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Ca?a historia ma swój pocz?tek, gdy pojawia si? Anio?, który w imieniu nic nie wiedz?cych o tym bohaterów, zaprasza go?ci na Wigili?, czym na nowo budzi dzieci?ce pragnienia oraz ducha ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Sama decyzja o zorganizowaniu Wigilii nie wystarcza. Nie wiadomo czemu dzieje, si? tak, ?e im bardziej si? staramy, tym gorzej wychodzi i tym wi?cej rzeczy si? nie udaje. Co mo?e si? wydarzy? w jedno popo?udnie? Czy mo?liwe s? przygotowania do ?wi?t bez k?ótni? Ile osób mo?e przewin?? si? przez ma?e mieszkanie w ci?gu jednej Wigilii? Czy mo?liwy jest szcz??liwy fina??

Re?yseria– Jaros?aw Gruda 
Tekst– Magdalena Mroszkiewicz 
Muzyka– Tomasz Bieli?ski 
Scenografia i kostiumy – Beata D?bska 
Czas trwania sztuki 45-60 min. 

Obsada: 
?ona - Magdalena Mroszkiewicz 
M?? – Pawe? Rusinowski/Bartosz Dermont 
Brat – Jaros?aw Gruda 
Anio?/Gringo– Aleksandra D?ugosz