[2018-12-01] Zaproszenie na teatrzyk

?WI?TECZNA OPOWIE?? 
Czas ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz Nowego roku jest radosn? i pe?n? dobrych ?ycze? chwil?.
A kiedy wszyscy obiecuj?, ?e b?d? dobrzy a zwierz?ta zaczynaj? mówi? ludzkim g?osem. Wystarczy jeden m?ynarz Sylwester, aby zburzy? ca?y ten zaczarowany ?wiat.
Dzi?ki ?wi?tom i Nowemu Rokowi niedobry m?ynarz zmienia si?. Obiecuje popraw? i zdobywa serca innych.
Bajka kukie?kowa z ?ywym planem.