[2019-03-16] Zaproszenie na wernisa?

Studentka V roku Akademii Sztuk Pi?knych Wydzia?u Grafiki w Warszawie. Absolwentka Ogólnokszta?c?cej Szko?y Sztuk Pi?knych w Warszawie. Od dziecka zajmuje si? sztuk?. Decyzj? o zostaniu artyst? podj??a w wieku 10 lat – od tej pory nieustannie pracuje nad swoim warsztatem. 

W jej pracach wida? du?? pewno?? siebie oraz swobod? w pos?ugiwaniu si? narz?dziami plastycznymi. W swoich pracach maluje zawsze cz?owieka. Stara si? ze zwyk?ej postaci uczyni? niebanalne przedstawienie poprzez celowe zniekszta?cenia oraz mieszanie ró?nych technik na jednym p?ótnie – farb olejnych, farb akrylowych i sprayów. Poza malarstwem i rysunkiem zajmuje si? projektowaniem graficznym oraz kaligrafi?.