[2019-09-28] Zaproszenie na teatrzyk

„Brzydkie kacz?tko” to bajka o odmienno?ci. Ró?ni jeste?my z ró?nych powodów, mo?e by? to wzrost, kolor w?osów, czy charakter. Ale inny nie znaczy gorszy! I to w?a?nie jest najwa?niejsza my?l tego spektaklu. B?d? oczywi?cie weso?e sytuacje i dialogi, które s? charakterystyczne dla Teatru Wariacja. B?d? te? lalki z ogromnych pomponów i dekoracja jak z obrazów Che?mo?skiego. Ale jak zwykle najwa?niejsza b?dzie muzyka./INTERAKTYWNA bajka z muzyk? z „Jeziora ?ab?dziego” P. Czajkowskiego/.