[2009-10-17] Wernisa?

Etiudy fotograficzne
Jerzy Madej
Jest studentem drugiego roku Warszawskiej Szko?y Fotografii. R?norodno?? prezentowanych zdj?? wynika z tematw prac studenckich, zadawanych przez wyk?adowcw oraz w?asnych poszukiwa?. Cztery ?ywio?y, opowie?ci szafy, kolor, odkryta na nowo martwa natura, zdj?cia inspirowane wierszami Boles?awa Le?miana oraz piosenkami Jaromira Nohavicy, zdj?cia inspirowane malarstwem, abstrakcja w krajobrazie i krajobraz abstrakcyjny stanowi? spor? cz??? zamieszczonych w MOKu fotografii. Na wystawie znalaz?y si? tak?e zdj?cia z plenerw w Bia?owie?y, Estonii i na Litwie oraz robione latem - mi?dzy innymi eksperymenty z wielokrotn? ekspozycj?.
Liliana Hilsberg
Na wystawie prezentuje trzy zdj?cia z lat 1982-83-84 (nie pokazywane na wcze?niejszych wystawach), ktre pozosta?y jej z dawnego zasobu po kilkunastu przeprowadzkach oraz dwa tegoroczne zdj?cia. Wszystkie s? wykonane technik? tradycyjn?, na filmie czarno-bia?ym.
Pracownia ceramiczna SMOK Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach, prowadzona przez Piotra Szambelana (absolwenta Akademii Sztuk Pi?knych, Wydzia?u Wzornictwa Przemys?owego), rozpocz??a rok 2008/2009 w wyremontowanych i dobrze wyposa?onych pomieszczeniach MOKu przy ul. S?owackiego. Na wystawie prezentujemy prace z tego w?a?nie okresu oraz troch? ceramiki z lipcowego pleneru, ktry odby? si? w D?brwce ko?o Kazimierza n. Wis??.
We wrze?niu 2009 roku przyby?o do pracowni sporo nowych osb. Cech? garncarstwa jest jedak to, ?e mija sporo czasu od uformowania pracy do otrzymania gotowego, poszkliwionego wyrobu.
Doro?li:
Liliana Hilsberg Ania Mami?ska Natalia Reucka Piotr Szambelan Barbara ?elazowska
Dzieci:
Izabela Bartman Ma?gorzata D?bniak Juliusz Reucki Liwia Reucka Jola Wyrzykowska Jan ?elazowski Julia ?elazowska