[2019-12-07] Zaproszenie na teatrzyk

MIKO?AJKI

Ze sklepu uciekaj? ?wi?teczne, czekoladowe  miko?aje. Szukaj? gwiazdy, która ich o?ywi?a. Podró?uj? po ?wiecie i poznaj? zwyczaje ?wi?teczne innych narodów. Odwiedzaj? Holandi? gdzie wielk? ?odzi? wp?ywa do miasta Sinter Clas; W?ochy gdzie La Befana zabiera ich na swoj? miot??; Szwecj? gdzie ?w. ?ucja rozdaje bu?eczki; Finlandi? gdzie urz?duje ?w.Miko?aj; a w Meksyku spotykaj?  kol?dników i dowiaduj? si? co to jest piniata. Ale czy wróc? do sklepu na swoj? pó?k?? I b?d? na was czekali? O tym przekona? musicie si? sami.