[2009-09-26] Wernisa?

Walery Sle?uk
Urodzi? si? w roku 1954 na Ukrainie. Studiowa? malarstwo w Akademii Sztuk Pi?knych w Odessie (dyplom w r. 1982) pod kierunkiem profesorw Witalego Kosowicza i Iwana Logwina. Z czasem sam zacz?? uczy? malarstwa w ?ucku.
Maluje portrety, pejza?e, martwe natury - zarwno olejne jak i akwarele.
Jego serdeczne zwi?zki z naszym krajem zacz??y si? przed sze?cioma laty. Artysta jest zauroczony Polsk? -go?cinno?ci?, krajobrazem, szczeglnie ciep?ymi barwami naszej jesieni. Jest przekonany, ?e sztuka nie zna granic, i swoimi obrazami chce przemwi? do wszystkich ludzi wra?liwych na pi?kno.
Walery Sle?uk mia? indywidualne wystawy w Odessie, ?ucku, Czerniowcach, Kijowie, Warszawie, ?yrardowie, Lublinie, Milanwku, Ursusie, Wo?ominie, Grodzisku Mazowieckim.
Prace artysty znajduj? si? w prywatnych kolekcjach w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech, we W?oszech, w Szkocji, Francji i Stanach Zjednoczonych.