[2009-04-18] Wernisa?

Wanda Skoniecka
Uko?czy?a Akademi? Sztuk Pi?knych w Warszawie - Wydzia? Malarstwa w 1971 r.
Pracowa?a jako realizator w Studio Miniatur Filmowych w Warszawie, zajmowa?a si? wystawiennictwem i mozaik? w Pracowniach Sztuk Plastycznych w Warszawie
Jest ilustratork? ksi??ek dla dzieci oraz zajmuje si? grafik? ksi??kow?. Bra?a udzia? w wystawach zbiorowych Okr?gu Warszawskiego ZPAP, mia?a rwnie? wystawy indywidualne. Tematem jej prac jest Warszawa i pejza? Mazowsza.
Pracuje jako nauczycielka plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum w Z?bkach.