[2009-03-21] Wernisaż

Małgorzata Wiktoria Gajewska-Margasińska urodzona w rodzinie artystycznej, rozpoczęła naukę malarstwa i rysunku w Warszawie u profesora Władysława Skoczylasa. Studia kontynuowala na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu: malarstwo u prof. Stanisława Borysowskiego, u prof. Jozefa Kozłowskiego i prof. Barbary Narębskiej- Dębskiej oraz scenografię u prof. Bronisława Pietruszkiewicza i grafikę u prof. Bogdana Przybylińskiego. Dyplom Wydziału Sztuk Pięknych UMK uzyskala w 1982 r.

Od 1977 r. wystawiała swoje prace na pokazach zbiorowych i wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą. Obrazy Małgorzaty W. Gajewskiej-Margasińskiej znajdują się w kolekcjach prywatnych w
kraju i za granicą: w Anglii, Irlandii, Niemczech, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii.
Od 2004 r. Brok nad Bugiem jest ulubionym miejscem plenerów oraz wystaw Jej malarstwa i rysunku w Domu Wczasowym "Nadrzecze".
Ta obopólna miłość zaowocowała prezentacja Jej twórczości w czasie ,,Dni Broku lipiec 2008".
Zaprezentowane na obecnej wystawie pejzaże, kwiaty, kompozycje figuralne i architektura, to dorobek twórczy z podróży do Bułgarii, Włoch, Czech, Słowacji oraz plenerów w Polsce.
Ostatnio malarka zainteresowała się tematem klezmerskich orkiestr w scenerii staromiejskich kamieniczek i zaułków. Są to obrazy powstałe z wyobraźni inspirowane muzyką żydowską. To wizje uliczek i postaci, które grają kolorem i kształtem, muśnieciem pędzia artystki wydobywają dźwieki i tony.
Autorka tworzy obrazy w technice olejnej, akwareli, pasteli a także rysunki i grafikę.