[2009-03-13] Spektakl teatralny

Spektakl dyplomowy magisterski studentw IV roku wydzia?u aktorskiego Wy?szej Szko?y Komunikowania Mediw Spo?ecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie
Re?yseria- prof. Grzegorz Chrapkiewicz
Choreografia- Jacek Bodurek
Muzyka- Andrzej G?owi?ski
Scenografia- Ewa Machnio