[2008-12-21] Betlejemskie ?wiate?ko Pokoju

Betlejemskie ?wiate?ko Pokoju
Miejski O?rodek Kultury
oraz
Komenda Hufca ZHP w Z?bkach
zapraszaj?
na uroczyste przekazanie
Betlejemskiego ?wiate?ka Pokoju
niedziela-21 grudnia o godz. 16:00
Park Miejski w Z?bkach