[2008-09-21] PO?EGNANIE LATA

Festyn Miejski PO?EGNANIE LATA
21.09.2008 Park Miejski
Program
14.00 Wyst?p chru seniora Z?ota Jesie?
14.20 Koncert zespo?u rockowego WTF
15.25 Program dla dzieci (Papcio Hipcio)
16.00 - Wyst?p grupy "Fart" z MOK-u
16.20 Konkurs Z?BKI - MIASTEM OGRODW - wr?czenie nagrd zwyci?zcom Konkursu.
16.40 Biesiada ?l?ska
18.00 Prezentacja Klubu Ta?ca Nowoczesnego FART"
18.30 - Pokazy osady india?skiej
19.30 - Koncert "Toples"

W czasie festynu poza scen? zapraszamy do:
- k?cika z pracami dzieci i m?odzie?y ko?a niepe?nosprawnych
- kawiarenk?; grill,loteri? fantow?
- harcerzy na grochwk?
- punktu tele pizzy
- bazy MOK na konkurs plastyczny
- strefy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogw i Animatorw KLANZA-
zabawy rozwijaj?ce sprawno?? ruchow? i manualn?
- stragan z zabawkami dla dzieci m?odszych
- prezentacji z mo?liwo?ci? zakupu bi?urerii
- osada india?ska z mo?liwo?ci? poznania kultury i obyczajw
- punktu z wat? cukrow?, stoiska z lodami
- zabawy na zamku dmuchanym i w basenie z pi?eczkami, przeja?d?k? na
ma?ych samochodach i karuzel? dla najm?odszych
- spacer na koniu