[2008-06-15] Dni Z?bek

Program
13.30 - wyst?p dzieci z przedszkoli z?bkowskich
14.30 - Koncert espolu rockowego z Gimnzjum nr 2
14.45 - Pokaz taneczny w wykonaniu cheerleaderek z Dolcanu
14.50 - Prezentacja dzieci i m?odzie?y ze Szk. Podst. nr 1
15.15 - Prezentacja dzieci i m?odzie?y zeSzk.Podst nr 2
15.30 - Prezentacja ko?a baletowego z MOK-u
15.40 - Prezentacja dzieci i m?odzie?y z Zespo?u Szk? Katolickich
16.00 - Wyst?p grupy "Fart" z MOK-u
16.20 - Prezentacja m?odzie?y z Gimn. nr 1
16.40 - Wyst?p grupy "Fart" z MOK-u
17.00 - Prezentacja m?odzie?y z Gimn nr 2
17.30 - Pokazy wioski s?owia?skiej
18.00 - Koncert zespo?u coverowego "Rezonans"
19.00 - Pokazy wioski s?owia?skiej
20.00 - Koncert "Szymon Wydra & Carpe Diem"

W czasie festynu poza scen? zapraszamy do:
- k?cika z pracami dzieci i m?odzie?y ko?a niepe?nosprawnych, kawiarenk?; grill,loteri? fantow?
- harcerzy na grochwk?
- punktu tele pizzy
- bazy MOK na konkurs plastyczny i prezentacje prac powsta?ych w pracowni plastycznej MOK
- strefy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogw i Animatorw KLANZA- zabawy rozwijaj?ce sprawno?? ruchow? i manualn?
- zabaw? z glin? pod kierunkiem instruktora z MOK
- stoisko z lodami
- stragan z zabawkami dla dzieci m?odszych
- prezentacji z mo?liwo?ci? zakupu bi?urerii
- wioski s?owia?skiej z mo?liwo?ci? poznania wczesnej kultury i obyczajw
- punktu z wat? cukrow?
- zabawy na zamku dmuchanym i w basenie z pi?eczkami, przeja?d?k? na ma?ych samochodach i karuzel? dla najm?odszych
- obcowania z ko?mi- spacer na koniu