[2008-03-15] Wernisaż

ANETTA BROMA - KAŃCZUGOWSKA
Urodzona 23.XII.1977r. w Wołominie. Zamieszkała w miejscowości Nadma koło Warszawy. Absolwentka Policealnego Studium Plastycznego o profilu wystawienniczym w Warszawie (1996-98 ), gdzie pod okiem Zbigniewa Nowosadzkiego (absolwenta IWA UMCS) stawiała pierwsze kroki w obszarze sztuki. Swemu pierwszemu nauczycielowi rysunku i malarstwa zawdzięcza podjęcie decyzji o rozpoczęciu studiów na Wydziale Artystycznym w Lublinie. W 2003r. ukończyła studia na UMCS-ie. Pracę magisterską pisała u dr. Jerzego Żywickiego, a dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego.
Głównym bohaterem moich prac jest człowiek. Stanowi on punkt wyjścia, pretekst do pokazania świata kolorów, a przede wszystkim moich własnych odczuć, przeżyć, emocji. Inspiruje mnie najbliższe otoczenie. Moi bohaterowie to postacie nietuzinkowe, w jakiś sposób teatralne, mające jakiś charakterystyczny rys. Często są to ludzie, z którymi jestem w jakiś sposób związana, którzy mnie fascynują, przyciągają jakimś szczegółem. Choć w swej twórczości odwołuję się do rzeczywistości, to świat w niej przedstawiany nie jest rygorystyczną ilustracją, a raczej stanowi jej swobodną interpretację. W jakiś sposób przekształcam widziane obrazy, przefiltrowuję przez siebie. Intensyfikuję zaobserwowaną rzeczywistość poprzez maksymalne nasycenie kolorów, akcentowanie szczegółów monumentalizację i nietypowe kadrowanie postaci, niekiedy przez karykaturalne przerysowanie modela.
Anetta Broma Kańczugowska