[2008-03-14] Spektakl teatralny

Spektakl teatralny

"Sceny z ?ycia wzi?te"
re?. Grzegorz Reszka
w wykonaniu Kompanii Teatralnej "MAMRO"
w pi?tek 14.03.2008 r. o godz. 20:00
MOK, ul. Orla 8
wst?p wolny