[2011-02-12] Wieczr autorski

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach
zaprasza
na walentynkowy wieczr autorski
Katarzyny Szeloch
"Historie sercem pisane"
12 lutego 2011 r., godz. 17.00
MOK, Orla 8
wst?p wolny

W mi?ej atmosferze, przy ma?ej czarnej i s?odkich ciasteczkach sp?dzi? b?dzie mo?na sobotni wieczr z Katarzyn?Szeloch - historykiem literatury, filologiem, dziennikark?, publicystk?, poetk? i pisark?. Opublikowa?a siedem ksi??ek:
"Niespe?nienia"
"Sztambuch erotyczny"
"Portret rzeczy ulotnych"
"B??kitny jednoro?ec"
"Kuncewiczwka. Dom ponad czasem"
"Drugi sztambuch erotyczny"

Wsp?pracuje z pras? polsk? i zagraniczn?. By?a korespondentk? radia BBC Polska. Jest cz?onkiem Zwi?zku Literatw Polskich. Ma na koncie wywiady z lud?mi kultury, sztuki, mediw i estrady m.in. Czes?awem Mi?oszem, Paulo Coelho, ks. Jzefem Tischnerem.
Jej wiersze t?umaczone s? na j?zyk angielski i francuski. Prywatnie: mi?o?niczka kotw, muzyki Mozarta, piosenek Edith Piaf, kina Pedra Almodovara i literatury latynoameryka?skiej.