II Konkurs Twrczo?ci ks. J. Twardowskiego

REGULAMIN
II KONKURSU RECYTATORSKIEGO
TWRCZO?CI ks. JANA TWARDOWSKIEGO
w Z?bkach
1. Organizator:
-Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach
2. Celem konkursu jest:
-Upowszechnianie twrczo?ci ks. Jana Twardowskiego.
-Rozbudzanie wra?liwo?ci na pi?kno poezji
oraz upowszechnianie kultury ?ywego s?owa w?rd
m?odzie?y.
-Integracja m?odzie?y z terenu powiatu wo?omi?skiego,
ktr? ??cz? wsplne zainteresowania.
3. Zasady uczestnictwa:
-Konkurs skierowany jest do uczniw szk?:
* podstawowych- klas IV-VI
* gimnazjalnych
-Uczniowie szk? podstawowych do prezentacji
przygotowuj? jeden utwr (wiersz lub proz?)
-Uczniowie gimnazjum przygotowuj? dwa utwory
(wiersz i proz?)
-Konkurs przebiega w dwch etapach:
* I etap- eliminacje gminne
( do fina?u kwalifikuje si? po 3 osby z ka?dej kategorii
wiekowej)
* II etap- fina? 29.10.2010r.
w MOK w Z?bkach ul. Orla 8
-Karty zg?osze? nale?y przes?a? do 22.10. 2010 r.
na adres: Miejski O?rodek Kultury
05-091 Z?bki ul. S?owackiego 10
tel/fax (022) 781 64 30;
4.Kryteria oceny:
* Dobr i interpretacja utworu
* Poprawno?? j?zykowa i ekspresja wypowiedzi
* Oglny wyraz artystyczny

zdjęcia: