XI KONKURS JASEŁEK "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

REGULAMIN
XI KONKURSU JASEŁEK
"DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

KARTA ZGŁOSZENIA.jpg

1. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

 

2. Cele konkursu
- popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem
- rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
- rozwijanie zdolności artystycznych

3. Warunki uczestnictwa
- konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz dzieci z klas „0” z Ząbek
- prezentacja nie może trwać dłużej niż 15 minut
- ustawienie scenografii - czas ustawienia - do 5 minut

Karty zgłoszenia należy dostarczyć do 8 stycznia 2020 roku do: 

MOK Ząbki ul. Słowackiego 10 tel/fax 22 781 64 30

4. Organizacja

Konkurs odbędzie się 14 stycznia 2020 w MOK przy ul.Słowackiego 21.

Informacja o godzinach prezentacji zostanie przekazana dla każdej grupy indywidualnie

5. Kryteria oceny
Jury oceniało będzie:
- zaangażowanie wszystkich aktorów występujących w przedstawieniu
- dobór scenografii i rekwizytów
ogólny wyraz artystyczny