Chór seniora "Złota Jesień"

CHÓR SENIORA "ZŁOTA JESIEŃ" zaprasza emerytów i rencistów z predyspozycjami wokalnymi na próby zespołu w poniedziałki w godz.10:00- 13:00. Opiekę artystyczną nad chórem sprawuje pani Jolanta Jańczuk. Chór prezentuje swój program na comiesięcznych spotkaniach Klubu Seniora oraz na imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury a także jest zapraszany na koncerty do ościennych instytucji kultury. Chór bierze również udział w przeglądach i festiwalach piosenki, z których powraca z dyplomami i wyróżnieniami.