Miejsko - Parafialny Chór "Cantores Misericordiae"

MIEJSKO-PARAFIALNY CHÓR CANTORES MISERICORDIAE powstał w 1998 roku przy parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach jako chór liturgiczny. W 2010 r. zespół uzyskał wsparcie i opiekę Miasta Ząbki, stając się równolegle jedną z sekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach., co zaowocowało poszerzeniem jego działalności.

Repertuar zespołu jest zróżnicowany, obejmuje utwory różnych epok literatury wokalnej, zarówno świeckiej jak i religijnej. Chór uczestniczy w liturgii mszy świątecznych, prowadzi działalność koncertową oraz bierze udział w konkursach i przeglądach. Jest także aktywnym uczestnikiem  uroczystości gminnych, powiatowych
 i państwowych, w tym również kościelnych (m.in.: Tydzień Modlitw  o Jedność Chrześcijan, Noc Świątyń, Święto Pierwszego Pułku Piechoty, Rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, 1050 Rocznica Chrztu Polski, 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości, 100 Rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 r.). 

Chór współpracuje również z innymi zespołami śpiewaczymi i instrumentalnymi, realizując wspólne projekty koncertowe.  W latach 2013-2016 Chór Cantores Misericordiae wraz z zespołami skandynawskimi uczestniczył 
w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym, który odbywa się w Warszawie od 2009 roku.

W 2020 roku z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku zespół wystawił instalację słowno-muzyczną „Ignacy Skorupka – symbol Bitwy Warszawskiej z 1920 roku”. Scenariusz widowiska oparty został na prawdziwych wydarzeniach z życia ks. Ignacego Skorupki, związanych historycznie z miastem Ząbki. 

Wartym podkreślenia jest także, iż od 2001 roku zespół w comiesięcznej, łacińskojęzycznej liturgii mszy św. wykonuje chorał gregoriański, podtrzymując tym tradycję śpiewu własnego kościoła rzymsko-katolickiego 
i upowszechniając zarazem jego bogactwo kulturowe. 

Dyrygentem zespołu do czerwca 2022 był Zbigniew Szablewski, zaś od sezonu artystycznego 2022/2023 jest nim Liliana Bach.

Próby chóru odbywają się w kościele Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, ul. 11 Listopada 4 w poniedziałki i środy w godzinach od  19.00 do 21-00.

Zapraszamy chętnych do śpiewania.

Przesłuchania do chóru odbywają się w każdą środę o godz. 19.00.

KONTAKT

Dyrygent Liliana Bach, tel. 667 215 484; e-mail: liliana.bach@wp.pl
Prezes Agata Kajak, tel. 504 922 716; e-mail: kajagata@interia.pl

 

LILIANA BACH – Absolwentka Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie 
na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, specjalność: dyrygentura chóralna w klasie dyrygentury prof. Dariusza Zimnickiego.  Absolwentka podyplomowych studiów chórmistrzostwa i emisji głosu na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Uczestniczka wielu seminariów i konferencji z zakresu chóralistyki. Pracowała jako asystent dyrygenta Grodziskiego Chóru Bogorya. Współpracowała z Chórem Akademickim Politechniki Warszawskiej, Chórem Archikatedry Warszawskiej, chórem Tibi Domine oraz z Zalesiańskim Towarzystwem Śpiewaczym jako asystent dyrygenta i pedagog emisji głosu. W latach 2017-2018 współpracowała z Polską Operą Królewską. Realizuje szeroką działalność dydaktyczną prowadząc zajęcia muzyczne z dziećmi, młodzieżą 
i dorosłymi. Od 2016 roku pracuje jako nauczyciel kontraktowy historii muzyki, muzyki i chóru w LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Warszawie. Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na rok 2021 w programie Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury.