KONSTRUKTOR - zajęcia z robotyki Lego

Zajęcia – poniedziałki
godz. 17.00 - 18:00 ( I grupa) i 18:15 - 19:15 (II grupa)
MOK ul. Słowackiego 10.
Koszt zajęć - 160 zł miesięcznie.
Zapisy, informacja i pokaz 11 września 2023 w godz. 1700 - 1830 w MOK przy ul. Słowackiego 10.