[2019-07-19]

Burmistrz Miast Z?bki
zaprasza
na kino letnie i wieczorki taneczne
w Parku Miejskim im. Szuberta w Z?bkach

19 lipca rusza kino letnie.

Od godz. 18.00 seans dla najm?odszej publiczno?ci a po krótkiej przerwie – dla doros?ych.

Kolejne terminy seansów kina letniego to 2, 16 i 30 sierpnia.
Repertuar wybior? sami mieszka?cy w g?osowaniu na FB.

Dla pierwszych 100 mieszka?ców, którzy przyjd? na seans, zapewniamy miejsca na le?akach.
Aby mie? pewno??, co do miejsca siedz?cego, prosimy o zabranie kocyków!.

Ju? od godziny 16.00, na miejscu w parku, b?dzie mo?na zaopatrzy? si? w jedzenie i napoje, w tym piwo.

3 sierpnia – rozpoczn? si? wieczorki taneczne, z nauk? ta?ca.
Od godziny 17.00  b?dzie mo?na spróbowa? swoich si? przy tanecznych przebojach muzycznych oraz skorzysta? z nauki ta?ca, prowadzonej przez instruktora.
Nieco wcze?niej, od godz. 14.00 zapraszamy dzieci na darmowe dmucha?ce i inne atrakcje. Na miejscu b?dzie mo?na posili? si? smakowitymi frykasami, które b?d? do nabycia na stoiskach w parku. 
Kolejne terminy wieczorków tanecznych 17 i 31 sierpnia.