Informacje

OpÅ‚at za zajÄ™cia można dokonywać bezpoÅ›rednio na rachunek bankowy Miejskiego OÅ›rodka Kultury prowadzony przez Bank Handlowy
37 1030 1016 0000 0000 9291 4003 (w tytule przelewu koniecznie należy podać imiÄ™ i nazwisko uczestnika, za jakie zajÄ™cia i którego miesiÄ…ca dotyczy opÅ‚ata)

lub w sekretariacie MOK, ul. SÅ‚owackiego 10.

Kasa MOK czynna w godz.:
PoniedziaÅ‚ek - 1600 – 1930
Wtorek –         1000 – 1200 
Åšroda -           nieczynna
Czwartek -       1600 – 1830
PiÄ…tek -            1600 – 1930

Historia

Miejski OÅ›rodek Kultury istnieje od 1978 roku. PoczÄ…tkowo dziaÅ‚aÅ‚ w Szkole Podstawowej nr 2, od 1980 r. - w rozbudowanej i przystosowanej dla potrzeb MOK-u części Klubu Sportowego "ZÄ…bkowia". Obecnie mieÅ›ci siÄ™ w piÄ™knej zabytkowej willi "Alina", wybudowanej w roku 1919 jako jeden z obiektów stanowiÄ…cych realizacjÄ™ koncepcji miasta - ogrodu prof. Tadeusza ToÅ‚wiÅ„skiego. W latach dwudziestych wÅ‚aÅ›cicielem willi byÅ‚ generaÅ‚ WÅ‚adysÅ‚aw Sikorski. PlacówkÄ… do roku 2005 kierowaÅ‚a pani Jolanta PÅ‚oska, od kwietnia 2005 roku kieruje pan SÅ‚awomir Skotnicki. Dzieci, mÅ‚odzież i doroÅ›li uczestniczÄ… w różnorodnych zajÄ™ciach.  TaÅ„ca nowoczesnego uczy Daria Sadowska. Od wielu lat Å›wietnie dziaÅ‚a pracownia plastyczna. Pod okiem BogusÅ‚awy OÅ‚owskiej dzieci i doroÅ›li uczÄ… siÄ™ malarstwa, zaÅ› Monika Szambelan uczy tworzyć ceramikÄ™. Talenty teatralne w dzieciach i mÅ‚odzieży rozwija Anna KozioÅ‚.  Nad pracÄ… ogniska muzycznego czuwa Krzysztof Zajkowski uczÄ…c trudnej sztuki gry na fortepianie i keyboardzie. Talenty wokalne OÅ›rodek Kultury zaprasza na warsztaty prowadzone przez BeatÄ™ KurdÄ™. Od 1993 roku w MOK-u dziaÅ‚a Galeria, która znajduje siÅ‚ w filii OÅ›rodka przy ul SÅ‚owackiego 21. Tam wÅ‚aÅ›nie odbywajÄ… siÄ™ cykliczne imprezy: wernisaże, koncerty, wieczorki z kulturkÄ…. OÅ›rodek Kultury organizuje wiele konkursów i przeglÄ…dów. Do najważniejszych należą: Festiwal Piosenki, Konkurs Muzyki Instrumentalnej, PrzeglÄ…d JaseÅ‚ek, Konkursy Recytatorskie, Konkurs Poprawnego Czytania, Spotkania Teatralne. Szczególne miejsce w MOK zajmuje Klub Seniora oraz chór "ZÅ‚ota JesieÅ„" kierowany przez JolantÄ™ JaÅ„czuk - Tyszkiewicz.